Västerby

Västerby är Nämdö äldsta boställe, där de första husen låg vid det som idag är insjön Västerbyträsk men som då var en skyddad havsvik. På åsen mot Uvösundet och Nämdöfjärden finns gamla odlingsrösen och högar som man sagt skulle kunna vara gravkullar. Det stora vitrappade huset är byggt på 1870-talet efter skiftet vid Gamla Östanvik. Markerna slås idag av brukarna på Östanviks gård, om det finns något gräs kvar när de talrika dovhjortarna ätit färdigt...