Skärvassa

Skärvassa heter det gamla fiskestället på nordvästligaste udden. Idag ligger här ganska tätt med fritidshus men också av de gamla stugorna finns några kvar.