Östanviks Gård

Östanviks gård som idag är brukningscentrum för öns jordbruk, är byggt runt 1916. Här bor Skärgårdsstiftelsens tillsynsman och man sköter härifrån även landskapsvården på naturreservaten på öarna runt om genom att skeppa ut betesdjur.Här finns också gårdsbutik där gårdens ekologiska produkter säljs.

Östanviks Gård har egen hemsida www.ostanviksgard.se

Östanvik Lagård

Hölass

utsikt från östanvik