Krokvik

Krokvik är ett gammalt torpställe med väl bevarade byggnader. Här bodde Nämdös präster under en period, i mitten av 1800-talet, och det sägs att prästen Bäckgren t o m ägnade sig åt att där sälja brännvin för att dryga ut prästlönen. En annan nämdöpräst bosatt i Krokvik, som blivit känd var Per Erik Blomberg, som sedan blev präst på Ornö där Strindberg tog honom som förebild till "pastor Nordström" i Hemsöborna.