Gamla Östanvik

Gamla Östanvik med sin allé och trädgård byggdes upp efter rysshärjningarna på 1700- talet. Det gråa huset är en flygelbyggnad till det gamla säteriet, vars huvudbyggnad revs i samband med ett arvsskifte runt 1870. Delar av det rivna huset finns i gårdarna som byggdes upp på andra ställen på ön; Västanvik, Västeräng och Västerby.

Tyska församlingens feriekoloni är det stora röda huset vid vägen söder om Östanviks gård. Byggt på 1920-talet som barnkoloni, ägs av Tyska församlingen i Stockholm och används nu som "vandrarhem" för folk med anknytning till Tyska församlingen. Alldeles bakom huset låg den äldsta Östanviks gård på 1500- talet.

Närmaste W-båt brygga är Kalkberget
Gamla Östanviks flygelbyggnad fr 1740-talet

Allén vid Gamla Östanvik