Bunkvik

Bunkvik - namnet på bryggan vid vägens södra ände- kommer av forntida ordet "bunke" som betydde lastrum på båt. Ett annat gammalt ortsnamn på Nämdö är Knarrhamn nära Sand, efter vikingatida lastskeppstypen "knarr".